Головна / Тренерський комітет: програма тренерів

Тренерський комітет: програма тренерів

   

Витяг з положення №2 "Про присвоєння кваліфікації учня або майстра
в Асоціації джиу-джитсу України"

 КВАЛІФІКАЦІЙНА ТАБЛИЦЯ №2 

КЮ
чи
  ДАН

Колір поясу та кваліфікаційні ознаки Реєстрове кваліфікаційне
Звання АДДУ
Мінімальний термін навчання Код
реєстру дипломів
1 КЮ Коричневий та
нашивка на кімоно
Асистент 6 місяців U-0-000001
І ДАН Чорний, ієрогліф джиу-джитсу на поясі та нашивка на кімоно Старший учень  1 рік І-0-00001
ІІ ДАН Чорний з 2-ма жовтими
смужками, ієрогліф
джиу-джитсу на поясі та
нашивка на кімоно

Інструктор категорії “С”

1р.,6м. ІІ-С-0001
ІІІ ДАН Чорний з 3-ма жовтими смужками, ієрогліф джиу-джитсу на поясі та
нашивка на кімоно
Тренер категорії
“В”
2 роки ІІІ-В-001
IV ДАН Чорний з 4-ма жовтими смужками, ієрогліф джиу-джитсу на поясі та
нашивка на кімоно
Вчитель категорії “А” 3 роки IV-А-01
V ДАН Чорний з 5-ма жовтими смужками, ієрогліф джиу-джитсу на поясі та нашивка на кімоно

Голова школи
або вчитель категорії “А” 

5 років

V-№1

     
2.7.   Реєстрова кваліфікація звання “Асистент”          
              2.7.1. Присвоюється члену АДДУ, який має реєстрову кваліфікацію не нижче       1 кю, після:
а) допущення його головою атестаційного комітету обласної організації (АР Крим та м. Києва і Севастополя) АДДУ, на базі заяви (встановленого зразку), до проходження центрального семінару 24 академічні години (надалі а.г.), по програмі “Від асистента до вчителя” на звання “асистент”, після якого претендента беруть на облік в Правлінні;
б) стажування на протязі 6-ти місяців (144 а.г.) під керівництвом представника вищого за реєстрацією кваліфікаційного звання;
в) проходження другого центрального семінару по програмі (24 а.г.)“Від асистента до вчителя” на звання “асистент” й складання іспитів та досягнення 17-ти річного віку.
            г) зразок заяви:

 
Голові Атестаційного Комітету АДДУ
_____________________________________________
   Керівника _________________ обласної оранізації    ____________________________________________
ЗАЯВА
          Прошу Вас допустити члена АДДУ: _____________________________
                                                                                                  (Прізвище, імя по батькові)
“__ “________ _____ р. народження представника клубу _______________________,
який має кваліфікацію та категорію __________________ , сертифікат № _________
від “___” ________ _______ р., до проходження курсу навчання по програмі “Від асистента до вчителя” на звання __________________________.
За морально-етичну відповідність до вимог АДДУ ручається __________________________________________________________________
(Посада поручителя, прізвище імя по батькові)
 “__ “___________ _____ р.
 Керівник _______________________ організації _____________________________
 
Підпис, імя та прізвище)
М. О. П.

2.7.2. Надає можливість допомагати представнику вищого за реєстрацією кваліфікаційного звання проводити атестацію, тренування та інші заходи.

 

  2.8. Реєстрове кваліфікаційне звання “старший учень” .

2.8.1. Присвоюється члену АДДУ, який має реєстрову кваліфікацію не нижче І дану, після:

а) допущення “асистента” головою атестаційного комітету обласної організації (АР Крим та м. Києва і Севастополя) АДДУ (у вигляді заяви) до проходження І-го центрального семінару (24 а.г.) по програмі “Від асистента до вчителя” на звання “старший учень”, після якого “асистента” беруть на облік в Правління; 

б) безперервного проведення тренування на протязі шести місяців (144 а.г.) у якості “асистент” та участі у 2-му центральному семінарі (24 а.г.) по програмі “Від асистента до вчителя” на звання “старший учень”;

в) безперервного проведення тренування на протязі шести місяців (144 а.г.) у якості “асистента” та участі у 3-му центральному семінарі (24 а.г.) по програмі “Від асистента до вчителя” на звання “старший учень”  й складання іспитів та досягнення 19-ти річного віку.

2.8.2. Надає можливість: 

а) проводити тренування та атестацію з 10 кю по 2 кю включно серед членів АДДУ у своїй обласній організації (клубі);

б) проводити та брати участь у різних заходах на рівні клубу та міста;

в) брати участь у проведенні змагань з джиу-джитсу (по зареєстрованим Правлінням правилам змагань) на рівні області у якості організатора або представника команди;

г) входити до атестаційного комітету обласної організації (АР Крим та м. Києва і Севастополя) АДДУ.  

2.9. Реєстрове кваліфікаційне звання “інструктор категорії С”   

2.9.1. Присвоюється члену АДДУ, який має реєстрову кваліфікацію не нижче ІІ дану, після:

а) допущення “старшого учня” головою атестаційного комітету обласної організації (АР Крим та м. Києва і Севастополя) АДДУ (у вигляді заяви) до проходження І-го центрального семінару (24 а.г.) по програмі “Від асистента до вчителя” на звання “інструктор категорії С” , після якого “старшого учня” беруть на облік в Правлінні; 

б) безперервного проведення тренування на протязі 1 року і 6-ти місяців (432 а.г.) у якості  “старшого учня ” та участі у 2-му (24 а.г.) і 3-му (24 а.г.) центральних семінарах по програмі “Від асистента до вчителя” на звання “інструктор категорії С” ;

в)   проведення не менше 5-ти атестацій серед своїх учнів;

г)   підготовки не менше ніж 10 учнів з кваліфікацією не нижче 6 кю;

д) проходження 4-го центрального семінару (24 а.г.) по програмі “Від асистента до вчителя” на звання “інструктор категорії С”   й складання іспитів.

2.9.2. Надає можливість:

а) проводити тренування та атестацію до І дану включно (згідно кв. таблиці №1);

б) брати участь у навчанні та атестації членів АДДУ по програмі “Від асистента до вчителя” на звання “асистент”;

в) брати участь у проведенні змагань з джиу-джитсу ( по зареєстрованим Правлінням правилам змагань) на рівні України у якості організатора або представника команди;

г) входити до атестаційного комітету обласної організації (АР Крим та м. Києва і Севастополя) АДДУ з правом бути обраним головою цього комітету та до атестаційного комітету АДДУ з правом брати участь у дебатах, але без права голосування. 

2.10. Реєстрове кваліфікаційне звання “тренер категорії В”
 
2.10.1. Присвоюється члену АДДУ, який має реєстрову кваліфікацію не нижче ІІІ дану, після:

 

а) допущення “ інструктора категорії С ” головою атестаційного комітету обласної організації (АР Крим та м. Києва і Севастополя) АДДУ (у вигляді заяви) до проходження І-го центрального семінару (24 а.г.) по програмі “Від асистента до вчителя” на звання “ тренер категорії В ” , після якого “ інструктора категорії С ” беруть на облік в Правлінні;
 
б) безперервного проведення тренування на протязі 2-х років (576 а.г.) у якості  “інструктора категорії С ” та участі у 2-му (24 а.г.), 3-му (24 а.г.) (24 а.г.) і 4-му (24 а.г.) центральних семінарах по програмі “Від асистента до вчителя” на звання “ тренер категорії В ” ;
в) проведення не менше 5-ти атестацій серед своїх учнів; 
 
г) підготовки не менше ніж 20 учнів з кваліфікацією не нижче 6 кю та 8 учнів з кваліфікацією 2 кю;
 
д) підготовки не менше ніж 4 “асистенти”
 
е) проходження 5-го центрального семінару (24 а.г.) по програмі “Від асистента до вчителя” на звання“ “тренер категорії В” й складання іспитів.  

2.10.2. Надає можливість:
 
а) проводити тренування та атестацію до ІІ дану включно (згідно кв. таблиці №1);
 
б) брати участь у навчанні та атестації членів АДДУ по програмі “Від асистента до вчителя” на звання “старший учень” та “інструктор категорії С”;   

в) проводити тренувальні, загальнонавчальні, рекламно-інформаційні семінари та збори з джиу-джитсу на рівні області після узгодження програми проведення з “Головою школи” 
 
г) входити до атестаційного комітету АДДУ з правом голосу.  

2.11. Реєстрове кваліфікаційне звання “вчитель категорії А”. 
 
2.11.1. Присвоюється члену АДДУ, який має реєстрову кваліфікацію не нижче ІV дану, після: 

а) запрошення “тренера категорії В ” Правлінням до проходження І-го центрального семінару (24 а.г.) по програмі “Від асистента до вчителя” на звання “вчитель категорії А ” , після якого “тренера категорії В” беруть на облік в Правлінні;  
 
б) безперервного проведення тренування на протязі 3-х років (864 а.г.) у якості  “тренера категорії В” та участі у 2-му (24 а.г.), 3-му (24 а.г.), 4-му (24 а.г.) і 5-му (24 а.г.) центральних семінарах по програмі “Від асистента до вчителя” на звання “вчитель категорії А” ; 
 
в) проведення не менше 6-ти атестацій серед своїх учнів; 
 
г) підготовки не менше ніж 60 учнів з кваліфікацією не нижче 5 кю та 5 учнів з кваліфікацією не нижче І дану;   
 
д) підготовки не менше ніж 2-х “старших учнів”;  
 
е) проходження 6-го центрального семінару (24 а.г.) по програмі “Від асистента до вчителя” на звання “вчитель категорії А”   й складання іспитів.  

2.11.2. Надає можливість: 

а) проводити тренування до ІV дану включно та приймати участь у атестації на IV дан; 

б) брати участь у навчанні та атестації членів АДДУ по програмі “Від асистента до вчителя” на звання “тренер категорії В” та “вчитель категорії А”; 

в) брати участь у проведенні змагань з джиу-джитсу ( по зареєстрованим Правлінням правилам змагань) на міжнародному рівні у якості представника команди або організатора;  

г) проводити тренувальні, загальнонавчальні, рекламно-інформаційні семінари та збори з джиу-джитсу на рівні України після узгодження програми проведення з “Головою школи”; 

д) входити до атестаційного комітету АДДУ з правом бути обраним на реєстрове кваліфікаційне звання “Голова школи”    

2.12. Реєстрове кваліфікаційне звання”Голова школи”.  

2.12.1. Присвоюється члену атестаційного комітету АДДУ на закритому засіданні “вчителів категорії А” зареєстрованого напрямку (школи) з джиу-джитсу одному з учасників засідання на якому присутній обов’язково голова атестаційного комітету АДДУ: 

а) після подачі письмової відмови від своєї посади діючого “Голови школи” на ім’я голови атестаційного комітету АДДУ; 

б) в разі фізичної або психічної неможливості виконувати свої обов’язки, діючим “Головою школи”; 

в) в разі грубого порушення Законодавства України, яке призвело до великих моральних або матеріальних збитків АДДУ; 

г) в разі грубого порушення положень та Статуту АДДУ; 

д) в разі невиконання або поганого виконання своїх обов’язків. 

2.12.2. Присвоюється “вчителю категорії А”, який: 

а) найкраще володіє технікою джиу-джитсу згідно до зареєстрованої в АДДУ програми напрямку (школи) та відмінно знає вимоги по атестації до неї; 

б) найкраще закінчив курс навчання по програмі “Від асистента до вчителя”,  та відмінно знає вимоги атестації до неї; 

в) має найвищу зареєстровану в АДДУ атестацію по напрямку (школи) з джиу-джитсу; 

г) приймає активну участь у розвитку зареєстрованого в АДДУ напрямку (школи) з джиу-джитсу;

д) користується повагою та має авторитет серед фахівців зареєстрованих в АДДУ напрямків (шкіл) з джиу-джитсу;  

е) підготовив не менше 5-ти “тренерів категорії В”; 

є) має найбільшу кількість робіт, затверджених атестаційним комітетом АДДУ й зареєстрованих Правлінням.  

2.12.3. Після оформлення належним чином протоколу засідання “вчителів категорії А” зареєстрованого напрямку (школи), новий “Голова школи” подає його на узгодження до атестаційного комітету АДДУ; 

2.12.4. Після оформлення належним чином протоколу засідання атестаційного комітету АДДУ, голова атестаційного комітету АДДУ подає його на затвердження до Правління. 

2.12.5. Новий “Голова школи” вступає в свої обов’язки з моменту затвердження його Правлінням. 

2.12.6. Надає можливість:

а) проводити атестацію по своєму напрямку (школі) до І дана включно самостійно (не на центральному семінарі);

б) подавати заявки Голові Правління на проведення атестаційного або кваліфікаційного семінару по своєму напрямку (школі) в АДДУ;

в) проводити атестаційні та кваліфікаційні семінари по своєму напрямку (школі); 

г) вносити зміни до програм навчання, тренування та атестації; 

д) затверджувати методичні матеріали по своєму напрямку (школі);

е) входити до атестаційного комітету АДДУ з правом бути обраним “головою атестаційного комітету”.